KENT, İNŞAAT VE EKONOMİ KONGRESİ

Gaziantep Ticaret Odası ve Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi iş birliğiyle 2-3-4 Mayıs 2019 tarihinde Gaziantep'te.

KENT, İNŞAAT VE EKONOMİ KONGRESİ

Gaziantep Ticaret Odası ve Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi iş birliğiyle 2-3-4 Mayıs 2019 tarihinde Gaziantep'te.

KENT, İNŞAAT VE EKONOMİ KONGRESİ

Saygın Akademisyenlerden Oluşan Bilim Kurulu Tarafından Kabul Edilen Bildiriler 15 Mart 2019 Tarihinde İlan Edilecektir.

KONGRE ÇAĞRISI

Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi, ülkemizin uzun bir süredir ana gündem maddesi olan ekonominin kent ve inşaat sektörüyle ilişkilerinin bilimsel çerçevede ve kapsamlı bir şekilde ele alınabilmesi amacıyla Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi ve Gaziantep Ticaret Odası işbirliğiyle 2-3-4 Mayıs 2019 tarihlerinde Gaziantep’te düzenlenecektir. Tarih boyunca uygarlığın seyrine doğrudan etki eden ekonomi ve ekonomik ilişkiler kentlerin ve kültürlerin ortaya çıkışının, bilimsel ilerlemenin ana itkisi olduğu gibi; savaşın, yıkımın, adaletsizliğin, ve deneyimlemekte olduğumuz çevresel felaketlerin de sebebi olabilmektedir. Çağımızın hakim ekonomik modelini temsil ettiği savunulabilecek olan, 20. yüzyıl ortasında Avusturya Okulu iktisadi geleneğinden doğan ve 1980'lerin başında Margaret Thatcher'la Britanya'da, Ronald Reagan'la ABD'de, Helmut Kohl'le Almanya'da temsil edilen neoliberal düşünce, kalkınmış ülkelerden başlayarak büyük bir ekonomik ve sosyal dönüşümü beraberinde getirdi. Bu dönüşümün bir sonucu olarak kent, kentsel alan, konut, planlama, tasarım ve yapı üretim süreçleri başkalaşımdan geçerek yeni anlamlar kazandılar.

Devamı...

Konu Başlıkları

Kongremizde Konuşulacak Konu Başlıkları...

Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu Üyeleri...

Bilim Kurulu

Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu Üyeleri...

8 Ocak 2019

Kongrenin İlanı

17 Mart 2019

Bildiri Özetlerinin İletilmesi İçin Son Gün

1 Nisan 2019

Kabul Edilen Bildirilerin ve Programın İlanı