Bilim Kurulu

Bilim Kurulu

Prof.Dr. Ruşen KELEŞ

Ankara Üniversitesi


Prof.Dr. Tayfun ÇINAR

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi


Prof.Dr. Neşe GURALLAR

Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü


Prof.Dr. Bilge IŞIK

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi


Prof.Dr. Çağatay KESKİNOK

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı


Prof.Dr. Fuat KEYMAN

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi


Prof.Dr. Aziz KONUKMAN

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi


Prof.Dr. Ümit ÖZLALE

Özyeğin Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanı


Prof.Dr. Güven Arif SARGIN

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı


Prof.Dr. Alper ÜNLÜ

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi


Doç.Dr. Bülent BATUMAN

Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Bölüm Başkanı


Doç.Dr. Mustafa Kemal BAYIRBAĞ

ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi


Doç.Dr. Mehmet Nuri GÜLTEKİN

Gaziantep Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı


Doç.Dr. Mithat Arman KARASU

Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


Doç.Dr. Vefa Saygın ÖĞÜTLE

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyoloji Bölümü


Doç.Dr. Mesut YÜCEBAŞ

Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi


Doç.Dr. Gülben ÇALIŞ

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü


Dr.Öğretim Üyesi Sinan Tankut GÜLHAN

Gaziantep Üniversitesi Sosyoloji Bölümü


Dr.Öğretim Üyesi M.Ragıp KALELİOĞLU

Gaziantep Üniversitesi Coğrafya Bölümü


Öğretim Görevlisi Dr. Murat KURUOĞLU

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü