Kongre Çağrısı

KONGRE ÇAĞRISI

Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi, ülkemizin uzun bir süredir ana gündem maddesi olan ekonominin kent ve inşaat sektörüyle ilişkilerinin bilimsel çerçevede ve kapsamlı bir şekilde ele alınabilmesi amacıyla Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi ve Gaziantep Ticaret Odası işbirliğiyle 2-3-4 Mayıs 2019 tarihlerinde Gaziantep’te düzenlenecektir.

Tarih boyunca uygarlığın seyrine doğrudan etki eden ekonomi ve ekonomik ilişkiler kentlerin ve kültürlerin ortaya çıkışının, bilimsel ilerlemenin ana itkisi olduğu gibi; savaşın, yıkımın, adaletsizliğin, ve deneyimlemekte olduğumuz çevresel felaketlerin de sebebi olabilmektedir.

Çağımızın hakim ekonomik modelini temsil ettiği savunulabilecek olan, 20. yüzyıl ortasında Avusturya Okulu iktisadi geleneğinden doğan ve 1980'lerin başında Margaret Thatcher'la Britanya'da, Ronald Reagan'la ABD'de, Helmut Kohl'le Almanya'da temsil edilen neoliberal düşünce, kalkınmış ülkelerden başlayarak büyük bir ekonomik ve sosyal dönüşümü beraberinde getirdi. Bu dönüşümün bir sonucu olarak kent, kentsel alan, konut, planlama, tasarım ve yapı üretim süreçleri başkalaşımdan geçerek yeni anlamlar kazandılar.

1990’lı yıllardan itibaren kalkınmış ülkelerde, 2000’lerden itibaren Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde ekonomi politikalarının kenti ve kentsel mekanı yeniden biçimlendirmeye yönelik eylemlerinin hız kazanmasıyla birlikte yeni kent dokuları ve sosyal ilişkiler ortaya çıkarken, kent nüfusları durdurulamaz şekilde artmaya devam etmiştir.

Bu sürecin içerisinde bir dönüm noktası olarak, ABD'nin aşırı değerlenen ve büyümesi dizginlenemeyen gayrimenkul sektöründeki yavaşlamanın konut kredilerine sıçramasıyla çok kısa zamanda küresel bir krize dönüşen ve bugün "konut kredileri (mortgage) krizi" olarak anılan "Büyük Resesyon", gelişmiş Batı ülkelerinin 2008'deki refah seviyesine ancak on yıl sonra, 2018'de dönmesiyle sonuçlandı. Bu on yıllık zaman diliminde, Amerikan ve Avrupa Merkez Bankaları'nın devlet desteğiyle piyasalara sınırsız likidite sağlaması gelişmekte olan ülke ekonomilerine ucuz, uzun vadeli döviz girişine sebep olduğu gibi; varlık fiyatları büyümesine, kentsel gayrimenkul fiyatlarının benzersiz bir hızla artmasına ve menkul kıymetlerin aşırı değerlenmesine de yol açtı.

ABD’nin piyasaya sunduğu büyük miktardaki likiditeyi sonlandırıp kademeli olarak faizleri artırmaya başlaması ve Avrupa Merkez Bankası’nın da bu yönde ipuçları vermesiyle birlikte 2008'den bu yana ucuz döviz girişine alışmış gelişmekte olan ülke ekonomileri bu sermaye akışı yavaşlaması karşısında konumunu korumakta güçlük çekmektedir.

Kısaca resmedilen bu tablo karşısında ekonomik gelişmelerin kentsel etkilerini temel alan bir kongreye ihtiyaç duyulduğu çok açıktır.

Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi, kent ve kentsel yaşam ekseninde ekonomik gelişmelerin tartışılmasını; planlama, mimarlık, yerel yönetim anlayışlarının ekonomi politikaları doğrultusundaki karşılıklı etkileşimlerinin, değişimlerinin ve rollerinin incelenmesini; Türkiye ekonomisinin çok önemli bir parçası olan inşaat sektörünün işgücü piyasaları, emek süreçleri, mimarlık-mühendislik pratikleri, finansman mekanizmaları ve sosyolojik boyutlarıyla değerlendirilmesini ve kamuoyuyla paylaşılmasını amaçlamaktadır.

Konu Başlıkları

 • Güncel Ekonomik Gelişmeler
 • İnşaat Ve Finansman
 • Konut Piyasasi ve Bankalar
 • Planlama ve Yerel Yönetimler
 • Ekonomi Politikaları ve Kamu Yönetimi
 • Ekonomi Politikaları Ekseninde İmar ve Planlama
 • Kentleşme ve Medya
 • Mimari Tasarım ve Ekonomi
 • İnşaat Sektörü ve Sigortacılık
 • İnşaat Sektörü ve Mimarlık Eğitimi
 • İnşaat Sektörü ve Teknik Eğitim
 • Afet Riski ve Yönetimi
 • İş Güvenliği ve İnşaat Denetimi
 • Gece Kondu ve Kent
 • Toplu Konut
 • Mevzuat ve İnşaat Sektörü
 • Planlama ve Mevzuat
 • Çevre ve İnşaat
 • Çevre ve Ekonomi
 • Mimarlık ve Kent Estetiği
 • Kentleşme Politikaları ve İnşaat
 • Yapı Ekonomisi
 • Kentsel Dönüşüm
 • Doğal, Kültürel Miras ve Kent
 • İnşaat ve Yapı Malzemeleri
 • Küreselleşme ve Kent
 • Kentleşmenin Sosyolojisi
 • Göç ve Kentleşme
 • Kent ve AVM
 • Konut Kooperatifleri
 • Gayrimenkul Değerleme