Hakkımızda

Anadolu’nun ilk yerleşim alanlarından bir tanesi olan Gaziantep, tarihsel süreç içerisinde tarım ve ticarete dayalı köklü bir kültür geliştirmiştir. Geleneksel zanaatların ve iş kollarının da son derece yaygın olduğu kentte, 1969 yılında Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulmasıyla yeni bir dönem başlamıştır. 2014 yılında 5.Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulmasıyla Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, alansal olarak Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesi haline gelmiştir. Kentin sosyo-ekonomik dokusu içerisinde ağırlığı giderek artan sanayi, bir yandan kitlesel göçleri tetiklerken diğer yandan tarımsal üretimin giderek azalmasına, hızlı nüfus artışının bir sonucu olarak yüksek oranda kaçak yapılaşmaya, sosyal ve kültürel değişime yol açmıştır. Yakın geçmişte Gaziantep’i derinden etkileyen bir başka kritik gelişme Suriye Savaşı olmuştur. Savaştan kaçan yüzbinlerce mültecinin Gaziantep’e yerleşmesi ve önemli bir bölümünün kalıcı olarak Gaziantep’te bulunacak olmasının öngörülmesi, kentin sosyal, ekonomik ve kültürel dinamiklerinde çok önemli bir değişimi beraberinde getirmiştir. 2008-2012 arasında Gaziantep’in yıllık ortalama nüfus artış hızı Türkiye nüfus artış hızının yaklaşık üç katı dolaylarında seyrederken, hem konut talebinin çok yüksek boyutlarda olması, hem de likidite bolluğu sebebiyle Gaziantep’te emlak ve gayrimenkul fiyatlamalarında hızlı artışlar gerçekleşmiştir. TÜİK Konut Fiyat Endeksi verileri 2010-2015 yılları arasında Türkiye’deki en hızlı artışın Gaziantep’in de bulunduğu TRC1 bölgesinde gerçekleştiğini göstermektedir. Ancak bu baş döndürücü hızda seyreden değişim, kendi sonuçlarını da yaratmıştır. Ekonomik dalgalanma ve istihdam olanaklarının doygunluğa ulaşmaya başlaması, özellikle göçten kaynaklı nüfus artış hızını kademeli olarak geriletmeye başlarken; emlak ve inşaat sektörü de yatay bir görünüm seyretmeye başlamıştır. İnşaat maliyetlerinde yaşanan artışlar, yükselen finansman maliyetleriyle birleşince inşaat sektöründe kaygı ve spekülatif söylemler öne çıkmaya başlamıştır. Ülke bütününde yaşanan bu tablo, Gaziantep’in kendine özgü koşullarında farklı bir şekilde hissedilmektedir. Bu bilinçle, kentin iki köklü kurumu olan Gaziantep Ticaret Odası ve Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi Türkiye’de yaşanan güncel ekonomik gelişmeleri kent ekseninde ve inşaat sektörüyle ilişkilendirerek bilimsel bir toplantıyla kamuoyunun gündemine getirmeyi amaçlamaktadır. Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi’nde nesnel, bilimsel değerlendirmelere dayalı, özgün bildirileri kabul etmekten memnuniyet duyarız.

Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi Düzenleme Kurulu
Düzenleyici Kurumlar Hakkında

Gaziantep Ticaret Odası:
Elde edilebilen en eski verilere göre Gaziantep Ticaret Odası (GTO), "Ziraat, Ticaret ve Sanayi Odası" adıyla 1898 yılında kurulmuştur. İlk dönemlerde "Ziraat, Ticaret ve Sanayi Odası", 1902 ve 1903 yıllarına ait Halep Vilayeti Salnameleri´nde "Ziraat Odası", 1904 yılından itibaren adı geçen Salnamelerde "Ticaret ve Ziraat ve Sanayi Odası", 1989 yılına kadar "Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası" adı ile anılan kuruluş, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı´nın 15.05.1989 tarihli yazısı gereği Oda Yönetim Kurulunun 7.8.1989 tarihli oturumunda alınan karardan sonra "Gaziantep Ticaret Odası" adını almıştır. Gaziantep'in imalat kapasitesinin geliştirilmesi , ticari hayatın canlılığının arttırılması, ilimizin her platformda tanıtımı ve temsilinin yanı sıra üyelerinin sorunlarının en etkin bir şekilde çözülmesine yönelik çalışmalar, Gaziantep Ticaret Odası'nın belli başlı çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Bu çalışma alanları çağın gereklilikleri doğrultusunda sürekli değişim ve gelişim göstermekte ve Oda, uzman kadrosu ile bu değişimi en etkin bir şekilde hizmetlere yansıtmaktadır. 100 yılı aşkın bir süredir bölgenin ekonomik gelişiminde etkin roller üstlenen, çalışmalarını sosyo-kültürel alanlarda da sürdüren Gaziantep Ticaret Odası bu misyonunu gelecek dönemlerde de etkin bir şekilde devam ettirecektir.

TMMOB Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi:
TMMOB Mimarlar Odası, 1954 yılında özel bir kanunla kurulmuş, mimarlık mesleğinin uygulanması ile ilgili kuralların belirlenmesiyle görevli ve zorunlu üyeliğe dayanan, kamu ve toplum yararına çalışan Anayasal bir meslek kuruluşudur. Kurulduğundan bu yana, mesleğimizin ve meslektaşımızın sorunlarının, ülkemizin, kentlerimizin imar süreciyle doğrudan bağı nedeniyle, kentleşme sorunlarını dikkatli biçimde izlemektedir. Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi, Adana Şubesine bağlı bir temsilcilik iken, 1990 yılında şube haline gelmiş ve bugünkü yapısına kavuşmuştur.