Önemli Tarihler

4 Ocak 2019

Kongrenin İlanı

17 Mart 2019

Bildiri Özetlerinin İletilmesi İçin Son Gün

1 Nisan 2019

Kabul Edilen Bildirilerin ve Programın İlanı

15 Nisan 2019

Bildiri Tam Metinlerinin Gönderilmesi ve Kayıtlar İçin Son Gün

2-3-4 Mayıs 2019

Kongre Tarihleri